Skip to main content

Leidse Volkstuin Organisatie

Welkom op de website van de Leidse Volkstuin Organisatie. 

LVO Academie

Het LVO start dit jaar met een Academie, het aanbieden van een gevarieerd programma voor alle volkstuinleden in Leiden. Een programma dat kennis van groen gaat vergroten en die het enthousiasme in tuinieren bij onze leden stimuleert. Daarnaast is het vergroten van de onderlinge samenwerking en kennisdeling ook een belangrijk onderdeel.  

Onze tuinverenigingen