Skip to main content

De klimaatbestendige (volks)tuin

door Hans Bos

Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met langdurige droogtes en intense regenbuien. Veel volkstuinders hebben regelmatig “natte voeten” en een kurkdroge tuin. In de toekomst zullen we hier nog meer mee geconfronteerd worden. Welke maatregelen kan je treffen om wateroverlast en verdroging te voorkomen? In deze bijeenkomst krijg je antwoord op de vraag en bestaat er de mogelijkheid om met andere tuinders tips uit te wisselen om je tuin (nog) klimaatbestendiger te kunnen maken.

Datum/tijd
Zaterdag 29 juni 2024 van 13:00 – 14:00 uur

Locatie
Tuinvereniging Ons Buiten, Joop Vervoornpad 16, 2316 EP leiden