Skip to main content

Bestuurlijk

Bestuursleden van de LVO

Het bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. De leden zijn over het algemeen afkomstig uit de aangesloten tuinverenigingen. Zij handelen zonder ruggespraak met de besturen van die verenigingen in het belang van het volkstuinieren.

Dagelijks Bestuur

Leden hiervan kunnen ook van buiten de verenigingen komen, mits zij aantoonbaar affiniteit met het volkstuinieren in Leiden hebben.

  • Voorzitter:: Henk Boting (Individueel lid LVO);
  • Penningmeester: Bert Jansen (Ons Buiten);
  • Tweede penningmeester: Gert Lafeber (Cronesteyn);
  • Secretaris: Nicolet Epker (Individueel lid LVO).

Algemeen Bestuur

  • Harmen Spoelstra (OTV);
  • Eva Zonneveld (Roomburg);
  • Leo van der Geest (het Zonneveld);
  • Esther van Bemmelen (Cronesteyn);
  • Foke Deahl (Ons Buiten);
  • John Gerse (Oostvliet).