Skip to main content

Bouwvoorschriften

De bouwvoorschriften zijn het kader waarbinnen de gemeente Leiden toestaat op de volkstuinen te bouwen.

Dat wil niet zeggen dat alles wat in deze voorschriften staat op uw tuincomplex gerealiseerd kan worden.

Iedere volkstuinvereniging heeft haar eigen huishoudelijk reglement en het kan zijn dat uw vereniging bepaalde zaken, voor zover deze niet wettelijk geregeld zijn, niet toestaat, ook al staan ze in de bouwvoorschriften van de Leidse Bond van Amateurtuinders.

Raadpleeg daarom altijd het huishoudelijk reglement van uw vereniging alvorens een bouwaanvraag in te dienen; het kan u werk en teleurstelling besparen.

De bondsbouwcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Henk Gertenaar (Cronesteyn)
  • Fred Singerling (OTV) – Voorzitter
  • Leen Borst (Het Zonneveld)
  • Jos Hoogzaad-Jager (Roomburg)
  • Berry Jansen (Oostvliet)
  • Hans Bos (Ons Buiten)

Klik op een onderstaande Links om het betreffende pdf bestand te openen, te printen of op te slaan.